Najbardziej popularną formą działalności w Polsce cenioną przez nierezydentów jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( Sp. z o.o. ) , która jest odpowiednikiem zagranicznej spółki LLC - Limited Liability Company.

WIEDZA

Zalety spółki z o.o. :

  • ograniczona odpowiedzialnośc wspólników do wysokości wpłaconych udziałów składających się na kapitał zakładowy

  • niewielki w porównaniu z innymi krajami kapitał założycielski spółki - tylko 5 000 polskich złotych ( około 1200 EUR )

  • łatwa rejestracja do podatku od wartości dodanej - VAT

  • oddzielna osobowość prawna spółki z o.o. - jest podmiotem odrebnym od osoby fizycznej

  • brak obciążeń ubezpieczeniami społecznymi (ZUS)

  • spółka może być 1-osbowa

  • czas rejestracji biznesu wynosi około 1 tygodnia, a przy zakupie spółki podmiot można przejąć w przeciągu 2-3 dni roboczych

  • profesjonalny wizerunek przedsiębiorstwa na rynku polskim działającego pod Sp. z o.o.zwłaszcza , kiedy udziałowcem jest osoba zagraniczna ( kapitał zagraniczny )

Zakres naszej pomocy:

Nasze usługi rejestracji firmy w Polsce są usługami kompleksowymi od A do Z. Usługę zaczynamy od 1 godzinnej konsultacji prawnej, podatkowej oraz księgowej z klientem na temat celów , jakie chce osiągnąć w Polsce oraz przedmiotu działalności, który chce prowadzić pod spółką z o.o.

Następnie prosimy klienta o przesłanie potwierdzonych przez lokalnego notariusza dokumentów tożsamości oraz dokumentów potwierdzających adres, po czym przygotowujemy umowę na rejestrację spółki z o.o. We własnym zakresie przy współpracy z tłumaczem przysięgłym, tłumaczymy wszystkie dokumenty otrzymane od klienta w sposób przysięgly na język polski.

W dalszym etapie przedstawiamy klientowi draft wniosku o rejestrację spółki i prosimy o jego podpisanie. Jeżeli klient zaakceptuje wniosek oraz opłaci usługi , nasz prawnik sporządza wniosek dot. rejestracji spółki z o.o. do KRS-u, a także w sprawie nadania numeru REGON - czy też numerów NIP, VAT i VAT-EU dla celów podatkowych.

Świadczymy także pomoc w przypadku otworzeniu konta bankowego dla spółki z o.o. w Polsce oraz procedurze wyrobienia pieczątki firmowej.

DOKUMENTY ORAZ WYMAGANIA

Kopia paszportu
Kopia paszportu wszystkich załozycieli spółki ( dyrektorzy, udziałowcy )

Potwierdzenia adresu
Wymagamy potwierdzenia adresów wszysystkich załozycieli spółki ( dyrektorzy, udziałowcy ).

Przedmiot działalności
We wniosku należy opisać dokładnie zakładany przedmiot działalnosci.

Pełnomocnictwa
Lorem ipsum dlos sit amet durcolo rphtocolor loo.

Wzory podpisów
Wzory podpisów poświadczone przez lokalnego notariusza w przypadku, kiedy założycielie są nieobecni w Polsce fizycznie.

TOP