Rejestracja firmy w Anglii

Tylko 4 kroki dzielą Cię od spółki LTD

Najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów

Pytania o rejestrację LTD

Założenie firmy w Anglii trwa zazwyczaj od 1 do 3 dni roboczych.  Na specjalne życzenie jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów i zarejestrować spółkę limited w przeciągu 2 - 3 godzin jeszcze tego samego dnia.

Zgodnie z wytycznymi Money Laudering Regulations  do rejestracji firmy w Anglii potrzebujemy następujących dokumentów:

  1. Dwa dokumenty tożsamości - przykładowe dokumenty akceptowane:   paszport, dowód osobisty, prawo jazdy 
  2. Dokument potwierdzający adres zamieszkania - przykładowe dokumenty: rachunek za media,  potwierdzenie zameldowania z organu Gminy, list z US, ZUS lub innej rządowej instytucji, gdzie podane są dane osobowe oraz aktualny adres zamieszkania

Tak.  Firma limited jest odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (ang. limited liability company).  Nabywa osobowość prawną z dniem inkorporacji.  Spółka LTD zakładana jest przez udziałowców (ang. shareholders ).  Udziałowcy powołują zarząd – czyli dyrektorów – ang. board of directors. Nie ma przeciwskazań,  aby spółka LTD była założona przez 1 udziałowca , który będzie posiadał w niej 100% udziałów. Udziałowiec może być tożsamym z dyrektorem spółki LTD, a więc dozwolone są spółki 1-osobowe i w odróżnieniu od polskich podmiotów nie ma tutaj konieczności powoływania notariusza do wielu czynności i decyzji podejmowanych w spółce.

Spółka angielska może posiadać rachunek w dowolnym kraju na świecie,  ale najlepiej byłoby gdyby posiadała takie konto bankowe w Anglii. . Obecnie proces otworzenia konta bankowego w UK nastręcza wiele problemów, ponieważ tamtejszy sektor bankowy dyskryminuje osoby, które są nierezydentami.  Na szczęście LTD może mieć konto również w Polsce , a także innych krajach UE/EOG , a nawet w Szwajcarii.

Oczywiście, że nie trzeba posiadać angielskiego adresu zamieszkania.  Udziałowcem w spółce może być praktycznie każdy - osoba fizyczna lub prawna z całego Świata, natomiast dyrektorem może być osoba, która mieszka na terenie UE/EOG lub posiada pozwolenie na pracę lub pobyt w UE.

Generalnie nie ma obowiązku przylotu / przyjazdu do Wielkiej Brytanii w celu założenia spółki, gdyż zadanie to można zrealizować przez internet.  Możemy w imieniu Państwa założyć spółkę LTD, a wszelką dokumentację prześlecie Państwo za pomocą poczty elektronicznej.  Nie mniej jednak zalecamy okresowo przyloty do UK w celu odbywania posiedzeń zarządu na terytorium UK z punktu widzenia tzw. rezydencji podatkowej spółki LTD.

Przede wszystkim wysoka kwota wolna od podatku , która wynosi aktualnie£ 11,000 - oto link do źródeł rządowych. Dyrektor spółki LTD może sprawować swoją funkcję i pobierac wynagrodzenie dyrektorskie z powołania na podstawie uchwały wspólników.  Wynagrodzenie to może być opodatkowane zgodnie z Konwencją o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Wielką Brytanią własnie w UK -

"Artykuł 15 Wynagrodzenia dyrektorów Wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne wypłaty, które osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie dyrektorów lub w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie."

Korzyścią jest też bardzo wysoki limit zwolnienia z rejestracji do podatku VAT, który w 2016 roku wynosi £83,000. Poniżej tego progu nie trzeba rejestrować się do VAT. Co więcej - w Wielkiej Brytanii , nie ma rozróżnienia na podatek VAT oraz VAT EU .  Spółka LTD płaci 20% podatku Corporation Tax - podatek dochodowy od osób prawnych , ale najpierw zanim zapłaci ten podatek - odlicza wszystkie koszty - m.in koszty wynagrodzenia dyrektorów ( np. w ramach kwoty wolnej ) , więc aby ten podatek zapłacić - trzeba naprawdę sporo zarobić na polskie warunki.

Ostatnim plusem, który sprzyja zapalonym inwestorom jest brak zaliczek miesięcznych i kwartalnych na podatek Corporation Tax.   CT płaci się raz do roku po 9m-cach od zakończenia roku podatkowego, co oznacza, że jeśli zdecydują się Państwo na rejestrację spółki w UK z nami dziś,  zapłacicie dopiero podatek za 21- miesięcy kalendarzowych.

Każdy obywatel UE/EOG ma prawo zostać udziałowcem spółki LTD oraz jej dyrektorem - sprawowac funkcje zarządcze - być w radzie dyrektorów - board of directors.  Samo posiadanie i prowadzenie spółki LTD jest legalne, a wynika to z źródeł prawa europejskiego - Rozporządzenia WE oraz dyrektywy, które adresowane są do Państw Członkowskich - ujednolicają prawo i pozwalają inwestować obywatelowi Państwa A w Państwie B z wzajemną tolerancją. Istnieje również orzecznictwo europejskie, które uwzględnia się na wokandach krajowych, przez co obywatel nie będzie narażony na dyskryminację krajowych organów w przypadkach takich jak założenie firmy w Anglii.  Oczywiście są pewne ryzyka podatkowe , dlatego zalecamy kontakt z naszymi doradcami podatkowymi i prawnikami przed założeniem firmy w Anglii.  Główne ryzyka podatkowe to konflikt podatku VAT - bezprawne korzystanie z limitów brytyjskich do VAT, gdy spółka powinna przecież zarejestrować się do VAT-u w Polsce - ten proceder ma miejsce w przypadku większości sklepów internetowych, które wysyłają towar do klienta, a miejsce wysyłki rozpoczyna się w Polsce.  Tak samo jeśli spółka LTD ma biuro lub lokal na terenie Polski - może tutaj powstać zakład podatkowy , bo istnieje w Polsce stała placówka.   Pomożemy Państwu uniknąć tego typu problemów i szczerze doradzimy czy warto rejestrować spółkę w Anglii czy dać sobie spokój .

Czy nazwa jest wolna?Sprawdź to naszym narzędziem

Wpisz nazwę spółki + LTD lub LIMITED

Wyszukaj nazwy

YES - nazwa dostepna, NO - nazwa niedostępna

Zobacz pakiety rejestracyjne

A ile to wszystko kosztuje?

Mamy różne pakiety

TOP