JAKUB BONOWICZ

RADCA PRAWNY

INFORMACJE O MNIE

Radca prawny, prowadzący własną kancelarię radcowską w Łodzi i Piotrkowie Tryb. Współpracuje także z krakowską kancelarią Kubas Kos Gaertner. Posiada wieloletnią praktykę w sprawach podatkowych, związanych ze sprawami dotyczącymi unikania podwójnego opodatkowania (na gruncie Konwencji OECD, poszczególnych umów o unikaniu opodatkowania). Prowadzi spory z organami podatkowymi i celnymi, reprezentuje Klientów w postępowaniu kontrolnym, podatkowym, celnym, a także przed sądami administracyjnymi (przed WSA i NSA). Szczególnie interesują go zagadnienia dotyczące podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej, w tym na gruncie Konwencji z Wielką Brytanią. Zajmuje się także prawem Internetu, przygotowywaniem regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, sklepów internetowych, prawem własności intelektualnej i przemysłowej (prawa autorskie, znaki towarowe) oraz zamówieniami publicznymi. Doradza w sprawach cywilnych i gospodarczych, sporządza profesjonalne opinie prawne oraz umowy.Przed założeniem spółki LTD powinieneś zamówić poradę podatkową lub opinię prawną na temat planowanego przedsięwzięcia. Nasza konkurencja proponuje założenie spółki LTD prawie każdemu. Ltdconsulting.pl traktuje klienta poważnie i dba o dobro jego interesów. Pamiętaj, że tylko i wyłącznie Ty odpowiadasz za swoje działania przed organami podatkowymi, stąd bardzo istotną kwestią jest korzystnie z pomocy profesjonalistów.

Obszary specjalizacji

Możesz przyjść do nas z każdym problemem. Bardzo lubimy „przecierać szlaki” w gałęziach prawa, gdzie nie studium przypadku jeszcze nie istnieje. Jednakże poniżej przedstawiamy listę najbardziej typowych problemów, z którymi przychodzą do nas klienci.

  • rezydencja podatkowa spółki
  • rezydencja w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
    Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy Wielką Brytanią a Polską ( opodatkowanie dyrektorów spółki LTD, pracowników najemnych, artystów, sportowców, należności licencyjne, opodatkowanie w miejscu położenia nieruchomości, sprzedaż udziałów, wypłata dywidendy )
  • Ustawa o podatku od towarów i usług ( VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych , WNT, WDT, import, eksport, sprzedaż wysyłkowa, ustalenie miejsca świadczenia usług, obowiązek rejestracji do VAT, zwrot podatku VAT zza granicy, VAT a usługi elektroniczne, zwolnienie podmiotowe w zakresie podatku VAT – wyłączenia )
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ( dochody zwolnione z podatku dochodowego, rozliczanie dochodów zza granicy, zastosowanie metody wyłączenia z progresją oraz metody zaliczenia )
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych ( instytucja certyfikatu rezydencji )

Skontaktuj się z Jakubem Bonowiczem

TOP