Rezydencja spółki LTD

środa, 23 kwietnia 2014 by

W jurysdykcji angielskiej jednym z kryteriów rezydencji osoby prawnej jest wykonywanie na terytorium Wielkiej Brytanii czynności w zakresie centralnego zarządzania i kontroli ( ang. central management and control ).    Pojęcie to zostało wyjaśnione w sprawie Laerstate BV.   Spółka zarejestrowana była na terenie Holandii , a także posiedzenia zarządu, których uwiecznienie stanowiły uchwały, podejmowane

Podatnicy, którzy dokonuje wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) mają obowiązek na mocy art. 31 Rozporządzenia Rady nr 904/2010 z dnia 7.10.2010 r. dokonać weryfikcji kontrahenta dla celów podatku VAT.   Można tego dokonać za pomocą 2 metod, o których w dalszej części postaram się opowiedzieć.  Na początek jednak podstawowe informacje o VAT UE.        

Założyliśmy spółkę limited na terenie Wielkiej Brytanii. Jest to odpowiednik polskiej spółki z o.o. ( spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Spółka LTD podlega pod podatek od osób prawnych ( ang. Corporation Tax ) w UK. Jeżeli jednak zdecydujemy się zatrudnić w takiej spółce , podpisując np. director’s contract ze spółką. Spróbujmy przewidzieć wspólnie jakie wystąpią skutki

Art. 3. 1. Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). 1a. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: 2)   posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek

Podatek u źródła (ang. withholding tax) jest podatkiem pobieranym w przypadku płatności transgranicznych, kiedy to rezydencja podatkowa usługodawcy jest inna niż usługobiorcy. Przykładowo jeśli polska Sp. z o.o. dokonuje nabycia usług reklamowych od angielskiej spółki LTD, mogą zaistnieć przesłanki ustawowe do pobrania podatku u źródła. Płatnikiem zatem będzie polska Sp. z o.o., która powinna odjąć

Klienci pytają również o wzór faktury , którą musi wystawić spółka LTD swojemu kontrahentowi.  Faktura taka powinna zawierać następujące pozycje :   Kilka rad dla naszych klientów : 

Przy założeniu spółki LTD wiele firm pośredniczących nie informuje klienta o tym, iż do założenia konta firmowego w Polsce niezbędny będzie dokument Apostille. Jeżeli jeszcze nie wiesz czym jest Apostille, przeczytaj o tym tutaj.  Krótko mówiąc Apostille to autentyfikacja dokumentów na mocy Konwencji sporządzonej w dniu 5 października 1961 r. w Hadze (Dz. U. z 2005

Kiedy rozmawia się w cztery oczy z naszą konkurencją oraz przegląda te enigmatyczne oferty , na których przodują następujące slogany typu optymalizacja ZUS, wyjście z ZUS, brak obowiązku płacenia składek ZUS , ręce opadają.  To nie jest tak, że zakładacie spółkę w UK i tak „od kopa” jesteście ubezpieczeni i korzystając z rozporządzeń WE możecie

Czym jest Apostille? Apostille to proces uzyskania pieczęci lub też klauzula apostille na dokumentach urzędowych w celu przedłożenia ich w innym Państwie, które przystąpiło do konwencji haskiej z 1961 roku. Stronami tej konwencji są m.in Wielka Brytania i Polska. Zatem dokument, który zawiera pieczątkę „Apostille” można przedłożyć urzędom i instytucjom na terenie tychże Państw bez

Wprowadziliśmy do oferty w związku z zainteresowaniem naszych klientów numer telefonu z prefiksem +44 (00 44) z Wielkiej Brytanii w każdej strefie numeracyjnej.  Jeżeli potrzebujesz podać swój numer telefonu kontrahentowi z Wielkiej Brytanii lub do odpowiedniego Urzędu,  skorzystaj z naszej oferty. Nie ma potrzeby kupowania karty SIM oraz doładowywania numeru .  Wystarczy, że zamówisz wybrany

Kiedy zakładasz spółkę i jeszcze nie posiadasz numeru ubezpieczeniowego NIN (ang. national insurance number), zwykle wynagrodzenie dyrektora wypłacane jest w formie umowy o pracę, a płaca nie przekracza kwoty 149 GBP / tygodniowo, co oznaczałoby dla niektórych miesięczną wypłatę w wysokości 3 000 zł. Dla niektórych to dużo, dla innych  ta kwota nie wystarczy nawet

Jak uzyskać numer NIN?

sobota, 15 lutego 2014 by

Krok nr 1 :  Umów się na spotkanie telefonicznie Oto krótka instrukcja, co powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności, aby uzyskać taki numer.  Trzeba wykonać telefon pod numer 0 845 6000 643. Rozmowa, którą powinniśmy rozpocząć od zwrotu „I would like to make an appointment for NIN” , będzie odbywała się rzecz jasna w języku angielskim.

TOP