Czy w spółce limited kapitał zakładowy trzeba wpłacać? W celu objęcia udziałów w spółce limited nie ma obowiązku opłacania udziałów przez założycieli widocznych w Memorandum of Asociation, a wynika to wprost z ustawy o spółkach. Brytyjski Companies Act 2006 dopuszcza następujące możliwości pokrycia kapitału: W ramach pokrycia udziałów udziałowcy mogą wnieść do spółki następujące wartości: Odpowiedzialność

Jak działają nieuczciwi pośrednicy Firmy pośredniczące, które oferują usługi fikcyjnej optymalizacji ZUS , nie zdają sobie sprawy jak bardzo narażają Klientów na straty finansowe, które mogą pojawić się w przyszłości. Większość z proponowanych rozwiązań przez pośredników ma wady , a nierzetelna firma nie informuje o skutkach stosowania tych rozwiązań. Dlaczego konstrukcja ta nie działa? Zapraszam

Wiele osób, które planują przedsięwzięcia gospodarcze, zadaje sobie fundamentalne   pytanie: w jaki sposób zabezpieczyć swój majątek, gdy coś nie wyjdzie? Od zawsze wiadomo, że nieodłącznym elementem biznesu jest ryzyko.  Jak głosi stare francuskie powiedzenie: „kto nie ryzykuje, ten nic nie ma” (Qui ne risque rien n’ a rien).   Jednakże życie czasem okazuje się okrutne. Parafrazując:

Pan Jan jest dyrektorem angielskiej spółki LTD. Firma w Anglii zarobiła w ostatnim roku bardzo dużą ilość pieniędzy, które Pan Jan chciałby sobie wypłacić. W jaki sposób może on tego dokonać w sposób jak najbardziej korzystny podatkowo? Oczywiście wszyscy wiemy o pensji dyrektorskiej – czy też inaczej zwanym wynagrodzeniu dyrektorskim, które jest wolne od podatku w Polsce.

Wstęp Takie sytuacje są bardzo częste w praktyce. Pan Kowalski zakłada spółkę LTD w Anglii, w której jest zarówno 100% udziałowcem jak i dyrektorem. Chciałby zawrzeć ze spółką umowę o pracę lub umowę licencyjna, w celu zgodnego z prawem optymalnego transferu dochodów ze spółki. Jednak tutaj pojawia się pytanie – czy możliwe jest zawarcie umowy,

Co to jest zakład? Artykuł 5 Zakład 1. W rozumieniu niniejszej Konwencji, określenie „zakład” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Analiza powyższego przepisu pozwala więc na przyjęcie, że dla ukonstytuowania się zakładu muszą być spełnione łącznie trzy przesłanki, mianowicie: Placówka ma przede wszystkim oznaczać pewien fizyczny obiekt, w którym

  Spółki angielskie mają często problem z uzyskaniem numeru VAT-EU .   Czas oczekiwania na przyznanie VAT-EU waha się od 3 tygodnia nawet do 3 miesięcy, a bywa również tak , że spółka wzywana jest do przedstawienia odpowiedniej dokumentacji takiej jak: Nasza firma Ltdconsulting.pl ma duże doświadczenie w sprawach związanych z podatkiem VAT.  Mamy w

Ltdconsulting.pl przy zakładaniu spółki LTD zawsze przekazuje klientom oryginalne egzemplarze umowy spółki ( statutu spółki ), który jest zawierany wg.  wzorca podobnie jak przy zakładaniu polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wg. trybu S24. Co to jest umowa spółki LTD?  Umowa spółki jest to jeden z głównych statutowych dokumentów, którego celem jest kształtowanie stosunków pomiędzy udziałowcami,

Wielu naszych klientów dzwoni do nas z pytaniami: Jakie są koszty otworzenia spółki LTD? Jakie są koszty księgowości firmy w Anglii? Spróbujemy na pewnych przykładach pokazać przekrój kosztów rejestracji spółki limited.  Na koszty rejestracji LTD składają się koszty wstępne oraz koszty księgowości firmy w Anglii.   Koszty wstępne to:

Zacznijmy od wskazania podstawowych przyczyn zmiany księgowego na podstawie badań przeprowadzonych przez Ltdconsulting.pl na podstawie klientów, którzy skorzystali z naszych usług.  Oto reprezentatywne motywy , które wskazywali nasi klienci: Klient oczekuje kompleksowej obsługi spółki LTD zarówno na gruncie prawa brytyjskiego ( bariera językowa,  inna kultura prawna) jak i prawa polskiego ( na gruncie umów o

Alternatywą oddziału spółki brytyjskiej jest rejestracja w Polsce tzw. przedstawicielstwa. Przedstawicielstwo może prowadzić działalność tylko i wyłącznie w zakresie reklamy i promocji spółki zagranicznej. Utworzenie przedstawicielstwa wiąże się z dokonaniem wpisu do rejestru przedstawicielstw zagranicznych, który jest prowadzony przez ministra właściwego ds. gospodarki. Wniosek powinien być sporządzony w języku polskim i musi zawierać: Wniosek pownien

Czym jest oddział Oddział przedsiębiorstwa stanowi wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywanej poza głównym miejscem wykonywania działalności lub główną siedzibą podmiotu . Przepisy w zakresie tworzenia oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce regulują następujące akty prawne:     Przedsiębiorstwa zagraniczne mają możliwość korzystania ze swobody działalności gospodarczej. Dotyczy to przedsiębiorstw z Państw członkowskich Unii

TOP