Spółki angielskie mają często problem z uzyskaniem numeru VAT-EU .   Czas oczekiwania na przyznanie VAT-EU waha się od 3 tygodnia nawet do 3 miesięcy, a bywa również tak , że spółka wzywana jest do przedstawienia odpowiedniej dokumentacji takiej jak: Nasza firma Ltdconsulting.pl ma duże doświadczenie w sprawach związanych z podatkiem VAT.  Mamy w

Tłumaczenie umowy spółki LTD

sobota, 21 Czerwiec 2014 by

Ltdconsulting.pl przy zakładaniu spółki LTD zawsze przekazuje klientom oryginalne egzemplarze umowy spółki ( statutu spółki ), który jest zawierany wg.  wzorca podobnie jak przy zakładaniu polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wg. trybu S24. Co to jest umowa spółki LTD?  Umowa spółki jest to jeden z głównych statutowych dokumentów, którego celem jest kształtowanie stosunków pomiędzy udziałowcami,

Wielu naszych klientów dzwoni do nas z pytaniami: Jakie są koszty otworzenia spółki LTD? Jakie są koszty księgowości firmy w Anglii? Spróbujemy na pewnych przykładach pokazać przekrój kosztów rejestracji spółki limited.  Na koszty rejestracji LTD składają się koszty wstępne oraz koszty księgowości firmy w Anglii.   Koszty wstępne to:

Zacznijmy od wskazania podstawowych przyczyn zmiany księgowego na podstawie badań przeprowadzonych przez Ltdconsulting.pl na podstawie klientów, którzy skorzystali z naszych usług.  Oto reprezentatywne motywy , które wskazywali nasi klienci: Klient oczekuje kompleksowej obsługi spółki LTD zarówno na gruncie prawa brytyjskiego ( bariera językowa,  inna kultura prawna) jak i prawa polskiego ( na gruncie umów o

Alternatywą oddziału spółki brytyjskiej jest rejestracja w Polsce tzw. przedstawicielstwa. Przedstawicielstwo może prowadzić działalność tylko i wyłącznie w zakresie reklamy i promocji spółki zagranicznej. Utworzenie przedstawicielstwa wiąże się z dokonaniem wpisu do rejestru przedstawicielstw zagranicznych, który jest prowadzony przez ministra właściwego ds. gospodarki. Wniosek powinien być sporządzony w języku polskim i musi zawierać: Wniosek pownien

Czym jest oddział Oddział przedsiębiorstwa stanowi wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywanej poza głównym miejscem wykonywania działalności lub główną siedzibą podmiotu . Przepisy w zakresie tworzenia oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce regulują następujące akty prawne:     Przedsiębiorstwa zagraniczne mają możliwość korzystania ze swobody działalności gospodarczej. Dotyczy to przedsiębiorstw z Państw członkowskich Unii

Rezydencja spółki LTD

środa, 23 Kwiecień 2014 by

W jurysdykcji angielskiej jednym z kryteriów rezydencji osoby prawnej jest wykonywanie na terytorium Wielkiej Brytanii czynności w zakresie centralnego zarządzania i kontroli ( ang. central management and control ).    Pojęcie to zostało wyjaśnione w sprawie Laerstate BV.   Spółka zarejestrowana była na terenie Holandii , a także posiedzenia zarządu, których uwiecznienie stanowiły uchwały, podejmowane

Podatnicy, którzy dokonuje wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) mają obowiązek na mocy art. 31 Rozporządzenia Rady nr 904/2010 z dnia 7.10.2010 r. dokonać weryfikcji kontrahenta dla celów podatku VAT.   Można tego dokonać za pomocą 2 metod, o których w dalszej części postaram się opowiedzieć.  Na początek jednak podstawowe informacje o VAT UE.        

Założyliśmy spółkę limited na terenie Wielkiej Brytanii. Jest to odpowiednik polskiej spółki z o.o. ( spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Spółka LTD podlega pod podatek od osób prawnych ( ang. Corporation Tax ) w UK. Jeżeli jednak zdecydujemy się zatrudnić w takiej spółce , podpisując np. director’s contract ze spółką. Spróbujmy przewidzieć wspólnie jakie wystąpią skutki

Art. 3. 1. Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). 1a. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: 2)   posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek

Podatek u źródła (ang. withholding tax) jest podatkiem pobieranym w przypadku płatności transgranicznych, kiedy to rezydencja podatkowa usługodawcy jest inna niż usługobiorcy. Przykładowo jeśli polska Sp. z o.o. dokonuje nabycia usług reklamowych od angielskiej spółki LTD, mogą zaistnieć przesłanki ustawowe do pobrania podatku u źródła. Płatnikiem zatem będzie polska Sp. z o.o., która powinna odjąć

Klienci pytają również o wzór faktury , którą musi wystawić spółka LTD swojemu kontrahentowi.  Faktura taka powinna zawierać następujące pozycje :   Kilka rad dla naszych klientów : 

TOP