Jeśli własnie sprzedajesz za pomocą polskiej spółki z o.o.  lub działalności gospodarczej produkty, które trafiają na rynek Wielkiej Brytanii możesz być zobowiązany do rejestracji VAT w tym kraju. Nie ma znaczenia czy posiadasz spółkę z o.o. , działalność czy zupełnie inny podmiot.  VAT jest podatkiem terytorialnym i rejestracja do VAT-u może być wymagana po spełnieniu

Zwrot podatku z UK

wtorek, 22 Sierpień 2017 by

Zwrot podatku z UK do 4 lat wstecz! Wróciłeś do Polski na stałę? Koniecznie wystąp o zwrot podatku zapłaconego w Wielkiej Brytanii.   Nawet do 4 lat wstecz.  Twój pracodawca co miesiąc potrącał składki na podatek dochodowy i być może okaże się, że uzbierała się duża kwota, którą urząd może Ci zwrócić.  Nie masz czasu na

Licencja AWRS a sprzedaż alkoholu W przypadku kiedy zajmujesz się sprzedażą hurtową alkoholu na terytorium Wielkiej Brytanii , od 1 kwietnia 2017 konieczne stało się  uzyskanie licencji na sprzedaż alkoholu ”Alcohol Wholesaler Registration Scheme” – skrót AWRS.  Urząd skarbowy HM Revenue and Customs wprowadził takie rozwiązanie do swojego systemu w celu uszczelnienia systemu podatkowego.  Handlujesz

Czas na rejestrację znaku towarowego w UK Każdy właściciel marki powinien poczynić działania w kierunku zastrzeżenia znaku towarowego.  Później może okazać się, że taki przedsiębiorca wykorzystuje znak słowny, który jest zastrzeżony przez inny podmiot.   Może narazić się w ten sposób na zaprzestanie używania danej nazwy oraz wypłatę odszkodowania.   Czeka go budowanie marki od samego początku,

Spółka z licencją na spedycję

wtorek, 29 Listopad 2016 by

Jak założyć firmę spedycyjną w UK? Założenie firmy spedycyjnej w Wielkiej Brytanii jest dużo prostsze niż w Polsce, ponieważ proces nie jest obarczony uzyskaniem licencji oraz licznymi opłatami administracyjnymi. Zanim pokażemy w jaki sposób zrobić to w Anglii, przeanalizujmy jak uzyskać licencję spedycyjną w Polsce. 1. Co to jest spedycja? Spedycja to proces zarządzania i

Istota podatku VAT VAT jest podatkiem od wartości dodanej (ang. Value Added Tax) , który doliczamy do wartości netto na fakturze wystawianej klientowi w przypadku posiadania statusu czynnego podatnika VAT ( VAT registered business w Anglii).  Początkowo – gdy spółka jest dopiero co założona – nie ma mowy o podatku VAT.  Aby spółka brytyjska mogła stać

Co to jest Confirmation of Statement? Z dniem 30 czerwca 2016 formularz AR01 (Annual Return) został wycofany, a w zamin wprowadzono deklrację zgodnośći – tzw. Confirmation Statement. Każda firma musi wypełnic ten formularz oraz zapewnić, że podane informację są prawdziwe i aktualne. Confirmation of Statement podobnie jak poprzedni Annual Return składa się do Companies House

Czy mam obowiązek rozliczenia podatku w Polsce , a tym samym złożenia PIT-a? Zapraszamy do zapoznania się z poniższą infografiką, dzięki czemu dowiecie się w jakich przypadkach dyrektor spółki LTD ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe do polskiego urzędu skarbowego.   Dość istotną kwestią jest kwestia rezydencji podatkowej osoby fizycznej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku

Dissolved company Przeszukując rejestr spółek handlowych Wielkiej Brytanii – Companies House -możemy spotkać się z adnotacją „Dissolved” przy danej spółce.  Oznacza to , iż spółka została skreślona z rejestru Companies House.   Przypadek taki może nastąpić , kiedy dyrektorzy faktycznie chcą zlikwidować spółkę, wnioskując o jej wykreślenie na formularzu DS01 lub też w sposób niezamierzony

Jak jest w Polsce? Upadłość, inaczej bankructwo jest procedurą, którą wszczyna się w razie niewypłacalności dłużnika, która opiera się na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich wierzycieli podmiotu. Nazywa się to egzekucyją generalną w odróżnieniu od egzekucji singularnej, która występuje w przypadku kiedy 1 wierzyciel procesuje się z dłużnikiem. Polega na sądowym ustaleniu niewypłacalności podmiotu względem innych przedsiębiorców.

Jak zamknąć spółkę limited? Być może nie jesteś już zainteresowany dalszym prowadzeniem działalności gospodarczej w UK w formie spółki limited. Ponosisz koszty księgowe, nie osiągając przychodu.   Z tego artykułu dowiesz się w jaki sposób skutecznie dokonać likwidacji spółki LTD oraz w jaki sposób dokonać powiadomienia urzędów Companies House i HMRC.    Możesz wykonać te

Czas na Annual Return

piątek, 31 Lipiec 2015 by

Na dyrektorze spółki LTD spoczywa wiele obowiązków związanych z czynnościami formalnymi .   Jedną z takich czynności jest doroczne przygotowywanie deklaracji ze struktury spółki , co nazywa się ANNUAL RETURN . Oprócz Annuala , istnieje również tzw.  Accounts (Sprawozdanie finansowe) , co przygotowuje się kilka miesięcy później niż Annual Return. Companies House wysyła papierowe przypomnienia na

TOP